Voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u een kijkje neemt op de website van onze school!

Een basisschool kiezen voor uw kind(eren) is voor elke ouder een belangrijke beslissing. Ieder kind volgt immers minstens acht jaar basisonderwijs. Ouders gaan dan ook vaak weloverwogen te werk. Er zijn ook verschillen tussen scholen. In sfeer, visie, de onderwijskundige aanpak en de manier van omgang met kinderen en ouders. Wij willen u graag helpen een weloverwogen keuze te maken.

Aanmelden nieuwe leerlingen.
Kinderen die 4 jaar oud worden in de periode van 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2023 kunnen door ouders/verzorgers worden aangemeld op onze school. Dit kan gedurende het hele schooljaar, maar het liefst uiterlijk op de 3e verjaardag van uw zoon/dochter.
Voor verdere uitleg kunt u op deze link klikken.

Informatie over onze school.
Om u een goed beeld te geven van onze school, houden we op maandag 17 januari 2022 om 19.00 uur een online informatieavond, die in het teken staat van onze school en het onderwijs dat wij verzorgen. Hiervoor nodigen we alle ouders van nieuwe leerlingen van harte uit. U kunt zich voor deze avond aanmelden via deze link.  

I.v.m. de corona maatregelen kunnen er op dit moment geen rondleidingen gegeven worden. Ook de inloopochtend kan hierdoor niet doorgaan. Zodra de maatregelen het weer toelaten kunt u natuurlijk een afspraak maken voor een rondleiding. 

Om u toch een kijkje te geven, hebben we een virtuele tour gemaakt van onze school. U kunt dus toch OJBS de Triolier alvast bezoeken en meer informatie krijgen over onze school. Bekijk deze virtuele tour via deze link.

https://kuula.co/share/collection/7YfNf?logo=1&info=0&fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1&inst=nl


Voor meer informatie kunt u terecht bij Lucie Schatorje (IB-er) of Annejelle Maas (coördinator onderbouw) via het telefoonnummer: 0774769000
Ook kunt u een e-mail sturen naar l.schatorje@triolierreuver.nl of a.maas@triolierreuver.nl