12-04-2024
Deze week hebben we weer de vrijdagmiddagactiviteit gehad. Tien keer in het jaar krijgen de kinderen een workshop aangeboden. Elke keer krijgen ze een andere workshop. Denk hierbij aan: dans, toneel, koken, natuur, techniek etc. Deze keer hebben de kinderen van de Vlindertuin een workshop over natuur gehad. Er kwam iemand langs die een opgezette vleermuis bij zich had en van alles over de vleermuis kwam vertellen. Alle kinderen mochten hierna kijken en vragen over stellen. Zo leerden ze meer over een vleermuis. Als afsluiting hebben ze allemaal een kleurplaat van een vleermuis mogen inkleuren.
22-03-2023
Deze week hebben we met de kinderen een aantal activiteiten en kringgesprekken rondom het thema lentekriebels gedaan. Het leverde mooie tekeningen en gesprekken op! Alle knuffels vonden het ook heel fijn dat ze een dag mee mochten doen bij ons op school. 
09-10-2023   
Weeksluiting Beestenboel

Eén keer in het jaar hebben we, per groep, een weeksluiting die we opvoeren. Deze weeksluiting verzorgen we met twee groepen samen. Deze week was het de beurt aan de Beestenboel en de Vuurtoren (groep 7/8).  In de voorgaande weken zijn de groepen samen druk bezig geweest met het organiseren en voorbereiden van deze weeksluiting. Tijdens de weeksluiting van de Beestenboel en Vuurtoren lieten we een liedje horen, liepen we een modeshow met onze gemaakte kunstwerken en beeldden we een boek over emoties uit. De kinderen hebben het super goed gedaan! September 2023
Na een heerlijke zomervakantie waren we blij dat we weer allemaal samen konden spelen. Dat doen we in de klas, maar ook in de speelzaal genieten we volop van het klimmen en klauteren samen.